Projekt céljai

Az árvízvédelmi kockázat csökkentése a védvonalak magassági hiányának megszüntetésével, folyószabályozási művek és egyéb kapcsolódó árvízvédelmi infrastrukturális létesítmények - gátőrtelepek, vízrajzi monitoring állomások megközelítését biztosító utak – rekonstrukciójával.

 

A fejlesztés céljai

A tervezett, közel 40 km töltésfejlesztéssel a védvonalon jelenleg fennálló 1,2 – 2,0 méter magassági hiány megszűnik, elsőrendű árvízvédelmi töltés előírás szerint (MÁSZ+1 m) kiépül, az árvízvédelmi töltéseken szilárd burkolat létesül, a töltésben meglévő négy zsilip – benne a Nagyari Túr-ág vízszintszabályozó funkciót is ellátó ellátó Petőfi zsilip, valamint az Öreg-Túr ökológiai vízellátásában kulcsszerepet betöltő Sonkádi osztózsilip - átépítése is be van tervezve.
Vízrajzi monitoring állomások rekonstrukciója három helyszínen megvalósul.
Az árvízvédelmi rendszer fejlesztéséhez társulva megújul és korszerűsödik a tarpai és a nagyari gátőrház, valamint Sonkádon, a Túr balparti töltésénél egy új gátőrtelep és gépjavító műhely terve is elkészül.

A projekt tartalmazza a Túr holtágak (Malomszegi- és a Túr-erdei holtmeder) vízellátását javító beavatkozások tervének elkészítését is.

 

Projekt információk

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által alkotott Konzorcium
Projekt azonosítószáma: KEHOP-1.4.0-15-2021-00023
Támogatás összege: 490 000 000 Ft