Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt.

A projekt célja

A tárgyi projektben előkészített tervek az alábbi fejlesztéseket foglalják magában:
Az árvízvédelmi kockázat csökkentése a védvonalak magassági hiányának megszüntetésével, folyószabályozási művek és egyéb kapcsolódó árvízvédelmi infrastrukturális létesítmények - gátőrtelepek, vízrajzi monitoring állomások megközelítését biztosító utak – rekonstrukciójával.
A projekt megvalósítási szakasza a KEHOP PLUSZ keretében valósul majd meg.

Fejlesztés keretében tervezett munkák

A tervezett, közel 40 km töltésfejlesztéssel a védvonalon jelenleg fennálló 1,2– 2,0 méter magassági hiány megszűnik, elsőrendű árvízvédelmi töltés előírás szerint (MÁSZ+1 m) kiépül, az árvízvédelmi töltéseken szilárd burkolat létesül, a töltésben meglévő négy zsilip – benne a Nagyari Túr-ág vízszintszabályozó funkciót is ellátó ellátó Petőfi zsilip, valamint az Öreg-Túr ökológiai vízellátásában kulcsszerepet betöltő Sonkádi osztózsilip - átépítése is be van tervezve.
Vízrajzi monitoring állomások rekonstrukciója három helyszínen megvalósul. Az árvízvédelmi rendszer fejlesztéséhez társulva megújul és korszerűsödik a tarpai és a nagyari gátőrház, valamint Sonkádon, a Túr balparti töltésénél egy új gátőrtelep és gépjavító műhely terve is elkészül.

A projekt tartalmazza a Túr holtágak (Malomszegi- és a Túr-erdei holtmeder) vízellátását javító beavatkozások tervének elkészítését is.

 

Projektinformációk

Kedvezményezett neve:Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által alkotott Konzorcium
Szerződött támogatás összege: 490 000 000 Ft
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.4.0-15-2021-00023

A projekt fizikai befejezése: 2023.11.30.

ovf fetivizig

Copyright © Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2021